Akcja Katolicka


 

Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r. Biskup Teodor Kubina – pierwszy biskup diecezji częstochowskiej – był jej gorącym propagatorem. Ten pierwszy okres tworzenia Akcji Katolickiej w diecezji przerwała II wojna światowa. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich. W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich przebywających z wizytą „Ad limina Apostolorum” do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce. Rozpoczęto prace nad reaktywacją (opracowanie statutu), która ostatecznie nastąpiła 3 maja 1995 r. na Jasnej Górze. Tego samego dnia Abp Stanisław Nowak powołał Akcję Katolicką w Archidiecezji Częstochowskiej. Pierwszym asystentem kościelnym został mianowany ks. inf. Ireneusz Skubiś, a pierwszym prezesem został wybrany w 1996 r. Pan Jerzy Krawczyk. W czasie pierwszej kadencji Zarządu Diecezjalnego zostały zainicjowane różne formy działalności charytatywnej i kulturalno-oświatowej (m. in. biblioteki parafialne i świetlice). W ramach Studium Pastoralnego objęto formacją kilkudziesięciu liderów Akcji Katolickiej.

W Archidiecezji Częstochowskiej działa ponad 80 parafialnych oddziałów stowarzyszenia. W zakres działalności stowarzyszenia wchodzą m.in.:

  • formacja chrześcijańska, w tym aktywny udział we mszy św., rekolekcje, koła biblijne;
  • organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży;
  • działalność charytatywna wśród najbardziej potrzebujących;
  • interakcyjne działania w parafiach, np. festyny, organizacja imprez turystycznych,
  • tworzenie świetlic środowiskowych.

Co tydzień w każdy czwartek na falach katolickiego radia Fiat (UKF 94,7) emitowana jest audycja Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Audycja rozpoczyna się o godz. 21:45.

W 1997 r. asystentem diecezjalnym został ks. Jarosław Sroka. Pracami drugiego Zarządu Diecezjalnego kierował Prezes Konrad Głębocki (od 1999 r.). W tej kadencji Akcja Katolicka w diecezji osiągnęła liczbę 100 parafialnych oddziałów, rozszerzyła się działalność charytatywna i rozwinęła działalność sportowa w postaci turniejów na skalę diecezjalną. Powstało również studium Katolickiej Nauki Społecznej. W 2000 r. Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej wzięła udział w pracach I Kongresu Akcji Katolickiej w Poznaniu, a w roku 2001 w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Ojca Świętego. W listopadzie 2004 r. Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej odbyła swój pierwszy kongres, w którym wzięło udział ponad 200 delegatów z oddziałów parafialnych.

Jeśli odkryjesz w swoim sercu powołanie do bardziej aktywnego uczestnictwa w Kościele zgłoś się do oddziału Akcji Katolickiej w Naszej parafii.

Prezes – Opiekun: Ks. Andrzej Sobota – proboszcz

UWAGA! Adoracja Najświętszego Sakramentu przez Członków Akcji Katolickiej w naszej parafii zawsze w Pierwszy Piątek Miesiąca po Mszy Św. o godz. 18:00. Adoracja trwa od ok. 18:45 do 19:30. Zapraszamy…