Bractwo Świętego Krzyża


 

HISTORIA BRACTWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO PRZY PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W CZĘSTOCHOWIE

14 września 2002 roku
Arcybiskup Metropolita Częstochowski wydaje Dekret ustanawiający Bractwo Krzyża Świętego przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie: „Biorąc pod uwagę fakt przechowywania w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie relikwii Drzewa Krzyża Chrystusowego, mając na uwadze konieczność pogłębienia i rozwijania czci tego Narzędzia Męki Pańskiej i ukazywania go współczesnemu światu jako źródła nadziei, przez który Chrystus świat odkupił, na podstawie kan. 312 paragrafu 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, powołuję w wymienionym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie Bractwo Krzyża Świętego. Cel, naturę i struktury oraz zasady działania Bractwa określa odrębny statut zatwierdzony przeze mnie. Wszystkim, którzy podejmują dzieło czci Krzyża Świętego z serca błogosławię.” Abp Stanisław Nowak Arcybiskup Metropolita Częstochowski, ks. Marian Mikołajczyk – Kanclerz Częstochowa, 14 września 2002 r., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. L.dz.686

6 kwietnia 2003 roku
Uroczystość obłóczyn członków Bractwa Krzyża Świętego podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. kanonika Zdzisława Gilskiego, Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Uroczyste stroje dla 30 członków bractwa uszyła bezpłatnie firma „Kaszkiet” Państwa Grajcarów.

20 czerwca 2003 roku
I Walne Zgromadzenie Członków. Wybrano Radę Bractwa w składzie: Anna Przewłocka – Siostra Starsza, Krzysztof Sztanderski – Zastępca, Marianna Lecińska – Sekretarz, Jerzy Guła – Skarbnik oraz członkowie Rady Bractwa: Wacław Kostecki, Andrzej Walaszczyk, Tomasz Zatoński. Moderatorem Bractwa został ks. Zdzisław Gilski.

29 czerwca 2003 roku
Uroczysta msza św. w rocznicę święceń kapłańskich ks. Zdzisława Gilskiego z udziałem Bractwa Krzyża Świętego.

14 września 2003 roku
Odpust – niedziela święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. infułata Mariana Mikołajczyka. Wydanie pierwszego Biuletynu Bractwa Krzyża Świętego – Nr 1 wrzesień 2003 roku.

26 marca 2004 roku
II WZC sprawozdawcze. Przyjęto program działalności Bractwa na 2004 rok. Ukazał się Biuletyn Nr 2 marzec 2004.

13-14 września 2004 roku
Doba Eucharystyczna 13 września a 14 września uroczysta suma pod przewodnictwem JE ks. Abp Stanisława Nowaka. Dziękczynienie za 50-lecie kościoła pw. Podwyższenia krzyża Świętego. Na zakończenie ucałowanie Relikwii Krzyża Świętego. Bractwo wydaje Biuletyn Nr 3/2004 poświęcony 50 lat kościoła.

11 marca 2005 roku
III WZC sprawozdawcze. Uchwalono program działalności Bractwa na 2005 rok. Wydano Biuletyn Nr 4/2005 poświęcony Eucharystii.

14 września 2005 roku
Odpust w Parafii. Ukazuje się Biuletyn Nr 5/2005 poświęcony 80-leciu Parafii ( 21 czerwca 1925 roku bp Stanisław Zdzitowiecki erygowała Parafię, wydzielając ją ze św. Barbary) . W biuletynie wspominamy kolejnych proboszczów: ks. Piotr Waśkiewicz (1925-1939), ks. Stanisław Ufniarski (1939-1945), ks. Antoni Kietliński (1945-1959), ks. Augustyn Kańtoch (1959-1970), ks. Władysław Maciąg (1978-1983), ks. Franciszek Dylus (1983-1985), ks. Kazimierz Mielczarek (1985-1991), ks. Zdzisław Gilski od XII 1991. Wspominamy Ojca św. Jana Pawła II, który odszedł do domu Pana 2 kwietnia 2005 roku.

31 marca 2006 roku
IV WZC sprawozdawczo-wyborcze. Dokonano nowego wyboru Rady Bractwa w składzie: Andrzej Przewłocki – Brat Starszy, Krzysztof Sztanderski – Zastępca, Jerzy Guła – Sekretarz, Marianna Lecińska – Skarbnik oraz członkowie Rady Bractwa: Danuta Motyl, Wanda Zatońska, Wacław Kostecki. Przyjęto program działalności na 2006 rok.

30 marca 2007 roku
V WZC sprawozdawcze. Przyjęto program działalności na 2007 rok. Wydano Biuletyn Nr 8/2007.

14 września 2007 roku
Odpust w Parafii. Wydano Biuletyn Nr 9/2007.

7 marca 2008 roku
VI WZC formacyjno-organizacyjne. Przyjęto program działalności na 2008 rok. Wydano Biuletyn Nr 10/2008, poświęcony relikwiom Krzyża Świętego na Jasnej Górze.

14 września 2008 roku
Odpust w Parafii. Wydano Biuletyn Nr 11/2008.

20 marca 2009 roku
VII WZC formacyjno-organizacyjne. Przyjęto program działalności na 2009 rok. Wydano Biuletyn Nr 12/2009, poświęcony Relikwiom Drzewa Krzyża Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie.

14 września 2009 roku
Odpust w Parafii. Wydano Biuletyn Nr 13/2009.

26 marca 2010 roku
VIII WZC sprawozdawczo-wyborcze. Dokonano wyboru nowej Rady Bractwa w składzie: Krzysztof Sztanderski – Brat Starszy, Marianna Lecińska – Zastępca, Jerzy Guła – Sekretarz, Bogumiła Piecuch – Skarbnik oraz członkowie Rady Bractwa: Anastazja Janik, Danuta Motyl, Tadeusz Wąsek. Przyjęto plan działalności na 2010 rok. Wydano Biuletyn Nr 14/2010, poświęcony historii Bractwa Krzyża Świętego.

21 października 2011 roku
IX WZC sprawozdawcze. Przyjęto program działalności na 2012 rok. Wydano Biuletyn Nr 15/2011, poświęcony Relikwiom Krzyża Świętego w Opactwie na świętym Krzyżu.

24 stycznia 2012 roku
Spotkanie opłatkowe Bractwa udziałem ks. Andrzeja Soboty, Proboszcza i Wikariuszy ks. Łukasza i ks. Mariusza. Kolędowanie przy muzycznej oprawie(akordeon) ks. Andrzeja.

2 lutego 2012 roku
Udział Bractwa w ingresie arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego do archikatedry częstochowskiej.

RADA BRACTWA KRZYŻA ŚWIĘTEGO III KADENCJA
2010-2013 (Uchwała VIII WZC z dnia 26 marca 2010 roku)

Krzysztof Sztanderski | Brat Starszy | Częstochowa, Okulickiego 25A/30 | 605 07 03 40 | 515 08 22 09
Marianna Lecińska | Zastępca Brata Starszego | Częstochowa, Okólna 5/11 | 34 361 00 02
Jerzy Guła | Sekretarz | Kalej, Ogrodowa 90 | 34 321 97 62 | 603 19 61 69
Bogumiła Piecuch | Skarbnik | Częstochowa, Św. Jana 55 | 34 366 46 51
Anastazja Janik | Członek | Częstochowa, Wieluńska 9 | 34 365 16 05
Danuta Motyl | Członek | Częstochowa, Rocha 9/2 | 34 368 20 81
Tadeusz Wąsek | Członek | Częstochowa, Mościckiego 14/38 | 666 24 88 78