Modlitwa na Wielki Post

Ludzie są nierozsądni,

nielogiczni i zajęci sobą.

Kochaj ich mimo to.

 

Jeśli uczynisz coś dobrego,

zarzucą ci egoizm i ukryte intencje.

Czyń dobro mimo to.

 

Jesli ci się coś uda,

zyskasz fałszywych przyjaciół

i prawdziwych wrogów.

Staraj się mimo to.

 

Dobro, które czynisz,

jutro zostanie zapomniane.

Czyń dobro mimo to.

 

Uczciwość i otwartość

wystawią cię na ciosy.

Bądź mimo to uczciwy i otwarty.

 

To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,

może przez jedną noc lec w gruzach.

Buduj mimo to.

 

Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna,

ale kiedy będziesz pomagał ludziom,

oni moga cię zaatakować.

Pomagaj im mimo to.

 

Daj światu z siebie wszystko,

a wybiją ci zęby.

Mimo to daj światu z siebie wszystko.

Św. Matka Teresa z Kalkuty