Duszpasterze parafialni


PROBOSZCZ – ks. prałat Andrzej Sobota


WIKARIUSZ – ks. Tomasz Chudy


WIKARIUSZ – ks. dr Marek Gajownik