Duszpasterze Parafialni


PROBOSZCZ – ks. prałat Andrzej Sobota


WIKARIUSZ – ks. mgr Łukasz Mazurek


WIKARIUSZ – ks. mgr Mateusz Pilarski