Grupy parafialne


 

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Jedną z najstarszych grup działających w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza. Swoimi początkami sięga czasów, kiedy serce parafii mieściło się w kaplicy na cmentarzu Św. Rocha. Obecnie w naszej parafii brakuje chłopców, którzy poprzez swoją posługę pragnęliby pomagać kapłanowi w spełnianiu woli samego Boga. Droga do ministrantury rozpoczyna się około rocznym czasem przygotowania. Przez pierwsze kilka miesięcy młodzi chłopcy służą bez komży. Jest to czas poznawania służby Bożej. Następny etap trwa niecały rok. Aspiranci poznają bliżej … [czytaj dalej]

 

ŻYWY RÓŻANIEC

Jest to zorganizowana wspólnota osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie … [czytaj dalej]

 

AKCJA KATOLICKA

Stowarzyszenie zostało powołane w Polsce już w 1930 r. Biskup Teodor Kubina – pierwszy biskup diecezji częstochowskiej – był jej gorącym propagatorem. Ten pierwszy okres tworzenia Akcji Katolickiej w diecezji przerwała II wojna światowa. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich. W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich przebywających z wizytą „Ad limina Apostolorum” do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce. Rozpoczęto prace nad reaktywacją (opracowanie statutu), która ostatecznie … [czytaj dalej]

 

BRACTWO ŚWIĘTEGO KRZYŻA

Historia stowarzyszenia: 14 września 2002 roku – Arcybiskup Metropolita Częstochowski wydaje Dekret ustanawiający Bractwo Krzyża Świętego przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Biorąc pod uwagę fakt przechowywania w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie relikwii Drzewa Krzyża Chrystusowego, mając na uwadze konieczność pogłębienia i rozwijania czci tego Narzędzia Męki Pańskiej i ukazywania go współczesnemu światu jako źródła nadziei, przez który Chrystus świat odkupił, na podstawie kan. 312 paragrafu 3 … [czytaj dalej]

 

RYCERZE KOLUMBA

Historia powstania: W Stanach Zjednoczonych Ameryki, wiosną 1882 roku, w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w New Haven, w stanie Connecticut, niewielka grupka mężczyzn pod przewodnictwem księdza Michaela J. Mc Givney’a postanowiła zaradzić narastającym problemom, które boleśnie dotykały mieszkających tam katolików. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło przy pracy, pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzy się anty katolicyzm, narastały uprzedzenia na tle narodowościowym Ks. Mc Givney, chcąc rozwiązać te problemy … [czytaj dalej]

 

OAZA DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, która pomaga małżonkom żyjącym w sakramencie małżeństwa czerpać z łaski i mocy tego sakramentu, uczy ich nim żyć i celebrować go przez całe życie. Ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, że znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten … [czytaj dalej]

 

MŁODZIEŻ FOS ZOE

Symbol ΦΩΣ ΖΩΗ, czyt. FOS ZOE jest znakiem Ruchu Światło Życie. Są to greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był ksiądz Franciszek Blachnicki, uznany przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu … [czytaj dalej]

 

OAZA DZIECI BOŻYCH

Oaza Dzieci Bożych to formacja liturgiczna w Ruchu Światło-Życie, która jest w szczególny sposób związana z liturgią. Założyciel Ruchu Ojciec Franciszek Blachnicki rozpoczynał swoją pracę z ministrantami już w latach 50 i posłużyła mu ona później do opracowania całościowego programu formacyjnego obejmującego dzieci, młodzież i dorosłych. Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych … [czytaj dalej]

 

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Katolicka fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to opiera się na tzw. trójnogu chrześcijańskim: Słowo Boże, Liturgia, Wspólnota. Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apostolską jako jedna z form realizacji programu wtajemniczenia … [czytaj dalej]