Kontakt


JAK TRAFIĆ DO NASZEJ PARAFII

 

DANE TELEADRESOWE

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 85 | 42-200 Częstochowa

tel. 34 361-13-19

 

DUSZPASTERZE PARAFIALNI

Proboszcz –  Ks. Prałat Andrzej Sobota

tel. 601-516-976 | andrzejsobota58@gmail.com

Wikariusz –  Ks. mgr Tomasz Psota

Wikariusz –  Ks. mgr Łukasz Mazurek