Rycerze Kolumba


 

HISTORIA POWSTANIA

W Stanach Zjednoczonych Ameryki, wiosną 1882 roku, w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w New Haven, w stanie Connecticut,niewielka grupka mężczyzn pod przewodnictwem księdza Michaela J. Mc Givney’a postanowiła zaradzić narastającym problemom, które boleśnie dotykały mieszkających tam katolików. W fabrykach panował wyzysk, wielu ojców rodzin ginęło przy pracy, pozostawiając sieroty i wdowy. Szerzy się anty katolicyzm, narastały uprzedzenia na tle narodowościowym. Ks. Mc Givney, chcąc rozwiązać te problemy, opracował koncepcję świeckiego zakonu katolickich mężczyzn, którzy połączyli wysiłki w celu wzajemnego wspierania się, umacniania w wierze, służenia Kościołowi i społeczności przez wspieranie księży i biskupów w ich działalności oraz udzielanie pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Dziś Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja bratnia dla mężczyzn. Liczy 1,9 miliona członków między innymi w USA, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, we Francji, na Ukrainie, Litwie, a także w Polsce działa 4,9 tys. Rycerzy.

ZASADY RYCERZY KOLUMBA

  • miłosierdzie
  • jedność
  • braterstwo
  • patriotyzm

OBSZARY DZIAŁANIA

Rycerze Kolumba z wielką determinacją działają na rzecz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci i obrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Są silnie zaangażowani w niesienie pomocy chrześcijanom prześladowanym na Bliskim Wschodzie. Nazwani przez św. Jana Pawła II „silnym, prawym ramieniem Kościoła” Rycerze Kolumba zajmują się działalnością dobroczynną, prowadząc inicjatywy przede wszystkim na terenie swoich parafii.

ABY ZOSTAĆ RYCERZEM KOLUMBA WYSTARCZY, ŻE:

  • jesteś mężczyzną,
  • ukończyłeś 18 lat,
  • jesteś praktykującym katolikiem, w łączności ze Stolicą Apostolską, przystępującym do sakramentów świętych.

WSTĘPUJĄC DO RYCERZY KOLUMBA:

  • będziesz miał możliwość służenia Kościołowi oraz Twojej lokalnej społeczności, a przede wszystkim tym, których los najbardziej dotknął,
  • będziesz miał szansę osobistego, a przede wszystkim duchowego rozwoju,
  • będziesz służył bliźnim, szczególnie tym najbardziej potrzebującym oraz staniesz w obronie wartości chrześcijańskich wobec ataków na rodzinę i świętość ludzkiego życia.

Rycerze Kolumba gorąco zapraszają do budowania cywilizacji miłości. Panowie nie marnujcie swoich talentów danych wam przez stwórcę! Stwórzmy wspólnie razem lepszy, piękniejszy świat. Stańmy wspólnie razem w obronie życia, rodziny i małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.

Bliższe informacje u kapłanów w parafii lub pod numerem tel. 795 829 636