Jan Paweł II-do Polaków, słowo na każdy dzień

7.04.2020 r. (Wielki Wtorek)

„Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzonych  i rządzących. ”

                                                       Warszawa, 1983

08.04.2020 r.  (Wielka Środa)

” W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług weselnego przyjęcia: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). Począwszy od 1382 roku, staje Maryja wobec synów i córek tej ziemi, wobec całych pokoleń i powtarza te same słowa.”  

                                                  Jasna Góra, 1983

 

09.04.2020 r. (Wielki Czwartek)

„Trzeba wciąż czuwać, wciąż budzić ludzkie sumienia, wciąż przestrzegać przed naruszeniem prawa moralnego, wciąż porywać do realizacji przykazania miłości; łatwo bowiem zakorzenia się w ludzkich sercach wewnętrzna znieczulica. ”

                                                Jasna Góra, 1979 r. 

Módlmy się dzisiaj o świętość polskich kapłanów

10.04.2020 r. (Wielki Piątek)

„Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha- naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć!            

                                                Jasna Góra, 1983 r.

11.04.2020 r. ( Wielka Sobota)

„Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej.  

                                                      Katowice, 1983 r.  

12.04.2020 r. (Niedziela Zmartwychwstania)

 „Tylko miłość do końca zdolna jest oczyszczać sumienia, zdolna jest przezwyciężać w człowieku to wszystko, co należy do dziedzictwa pierworodnego grzechu.                        

                                              Warszawa, 1987 r. 

13.04.2020 r. ( Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy)

„Czy nie są światłem i solą ziemi ci wierzący, którzy we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w środowisku pracy starają się wprowadzać w czyn zasady Ewangelii, sprawiedliwości, solidarności?”

                                                         Lublin, 1987

14.04.2020 r. ( Wtorek w Oktawie Wielkanocy)

„Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. ”                                

                                                          Gdynia, 1987

15.04.2020 r. (Środa w Oktawie Wielkanocy)

„Być człowiekiem sumienia, (…) to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło.”                                          

                                                       Skoczów, 1995 

16.04.2020 r. ( Czwartek w Oktawie Wielkanocy) 

„Ład sprawiedliwości jest podstawowy, ale nie ostateczny. W królestwie Bożym sprawiedliwość jest dopełniona. Jest  „przewyższona” miłością”                      

                                                        Gdańsk, 1987

17.04.2020 r. (Piątek w Oktawie Wielkanocy)

„To nie ideologie, nie ustroje, nie systemy, tylko człowiek dał początek grzechowi, temu, który toczy się w ciągu całych dziejów.”

                                                        Częstochowa, 1987

18.04.2020 r. (Sobota w Oktawie Wielkanocy)

„W punkcie, który ukazuje Boże przykazanie, człowiek wybiera pomiędzy dobrem a złem. W pierwszym wypadku – rośnie  jako człowiek… W drugim wypadku – człowiek się degraduje.” 

                                                          Westerplatte, 1987

19.04.2020 r. ( Niedziela Miłosierdzia Bożego)

Powiedziałem:  solidarność , musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Jest to walka o człowieka, o jego prawa (…), o dojrzalszy kształt życia ludzkiego.”

                                                                       Gdynia, 1987

20.04.2020 r

„Być człowiekiem sumienia, to znaczy podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne. „

                                                                                                                                                            Skoczów,1995

21.04.2020 r.

„Trzeba chronić człowieka przed grzechami rozwiązłości i nietrzeźwości, bo niosą one z sobą poniżenie jego godności ludzkiej, a w skali społecznej zawierają nieobliczalne następstwa.

                                                           Jasna Góra, 1979 

22.04.2020 r.

„W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”.

                                                               Gdynia, 1987

23.04.2020 r.

„Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi, przypieczętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie zwłoki apostoła, biskupa Wojciecha, legły u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi”

                                                         Gniezno, 1979

24.04.2020 r. 

„Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki ład może być zarazem zwycięstwem rządzonych i rządzących.”

                                                  Warszawa, 1983

25.04.2020 r.

„Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający”

                                                             Skoczów, 1995

26.04. 2020 r. 

„Nie ma pełnej sprawiedliwości bez miłości”

                                                                 Gdańsk, 1987

27. 04. 2020 r.

„Moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: Burzy ład życia i współżycia ludzkiego w każdym wymiarze.”

                                                                                                                                                             Koszalin, 1991

28.04.2020 r.

„Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim Krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

                                                             Skoczów, 1995

 

29.04. 2020 r.

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania.”

                                                                                                                                                  Koszalin, 1991 r.

30.04.2020 r.

„Nie wolno kusić! Nie wolno igrać ze złem! Nie wolno sprzedawać człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich słabościach i wadach!”

                                                              Gdańsk, 1987 

01.05.2020 r.

„W słowo Bożego objawienia wpisana jest ewangelia pracy, którą Kościół stale na nowo odczytuje i na nowo głosi wszystkim ludziom. Praca bowiem jest podstawowym powołaniem człowieka na tej ziemi.”

                                                       Katowice,1983 

02.05.2020 r. – Uroczystość NMP Królowej Polski

„Nawiązując kontakt religijny z człowiekiem, Kościół utwierdza tego człowieka w jego naturalnych więzach społecznych.”

                                                         Warszawa, 1979

3.05. 2020 r.

„Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego Miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w Sercu jego Matki i Królowej.”

                                                         Jasna Góra, 1979

04.05.2020 r.

„Kościół dla swojej działalności nie pragnie żadnych przywilejów, a tylko i  wyłącznie tego, co jest niezbędne do spełnienia jego misji.”

                                                         Warszawa, 1979 

05.05.2020 r. 

„Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek”.

                                                     Warszawa, 1979

06.05.2020 r.

„Podstawowym zadaniem Kościoła jest katechizować.” 

                                                        Gębarzewo, 1979

07.05.2020 r.

„Kościół, który jako Lud Boży został zbudowany na tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, Kościół, który stale się rodzi z zesłania Ducha Świętego, jest rzeczywistością widzialną o wyraźnie określonym ustroju hierarchicznym. „

                                                         Jasna Góra, 1979

08.05.2020 r.

„Kościoły, których budowę z takim wysiłkiem, ale i entuzjazmem podejmowaliście, podejmujecie, prowadzicie – wszystkie powstają po to, ażeby przez nie Ewangelia Jezusa Chrystusa wchodziła w całe Wasze życie. Zbudowaliście Kościoły. Wypełnijcie życie swoje Ewangelią.”

                                                                 Mogiła, 1979

09.05.2020 r.

„Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół.”

                                                                 Żywiec, 1995

10.05.2020 r.

„Wypowiadając te słowa: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, nie tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską ziemię. Te słowa świadczą o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia.”

                                                         Jasna Góra, 1983

11.05.2020 r.

„Każdy człowiek żyjący na polskiej ziemi, każdy, który z niej wyrasta – pozostaje w Chrystusie Odkupicielu drogą Kościoła. „

                                                      Warszawa, 1987

12.05.2020 r. 

„Droga do jedności – to droga dialogu, a nie przemocy”

                                                                    Skoczów, 1995

13.05.2020 r. 

„Każda parafia jest wspólnotą Ludu Bożego, w której urzeczywistnia się w sposób systematyczny  dzieło ewangelizacji. Przez dzieło ewangelizacji zostaje w ręce parafii złożona sprawa królestwa niebieskiego. ” 

                                                                      Kraków,1983

14.05.2020 r. 

„Działalność ekumeniczna należy do pastoralnych priorytetów Kościoła i w pracy tej nie powinno zabraknąć żadnego z chrześcijan.”

                                                                Warszawa, 1987

15.05.2020 r.

„Jeśli przypominamy światu potrzebę tolerancji między Kościołami, nie znaczy to, że sama tylko tolerancja wystarczy. To stanowczo za mało.”

                                                              Warszawa, 1991

16.05.2020 r.

„Serce Kościoła bije rytmem eucharystycznym. Jest to właśnie rytm tej miłości., którą Chrystus umiłowawszy swoich… do końca ich umiłował. I dlatego miłość ta trwa podejmowana przez wiele, wiele ludzkich serc.”

                                                         Warszawa, 1987

17.05.2020 r.

„Luterańska świątynia dzieliła los innych kościołów Warszawy w 1939 i 1944. Biskup Bursche, jak biskup Michelis, swoim życiem i swoją śmiercią zaprzeczali niejako rozpowszechnionemu przekonaniu, że luteranin to Niemiec, a Polak to katolik. Nasza Ojczyzna była przez wieki gościnnym domem dla wszystkich jej mieszkańców.”

                                                                    Warszawa, 1991

18.05.2020 r.

„Eucharystia należy do odkupieńczej godziny Chrystusa, do odkupieńczej godziny dziejów człowieka i świata. Jest to godzina, w której Syn Człowieczy umiłował nas do końca.”

                                                          Warszawa, 1987

19.05.2020 r.

„Kiedy Bóg mówi: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, słowo Jego nie tylko dotyczy jednego dnia w tygodniu. Dotyczy ono całego charakteru naszego życia. W tym naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości.”

                                                  Lubaczów, 1991  

20.05.2020 r.

„Rzec można iż polska droga do Eucharystii prowadzi przez Maryję. Prowadzi przez wszystkie dziejowe doświadczenia Kościoła i narodu, związane w sposób szczególny z tajemnicą Wcielenia.”

                                                            Warszawa, 1987 

21.05.2020 r

„Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego”.

                                                                      Łódź, 1987

22.05.2020 r.

” Jestem z wami – cóż bardziej niż Eucharystia stanowi potwierdzenie tych słów? Cóż bardziej od Eucharystii jest Sakramentem Obecności? Znakiem widzialnym i skutecznym Emmanuela? Bo Emmanuel – to znaczy właśnie Bóg z nami (por. Mt 1, 23).”

                                                            Warszawa, 1987

23.05.2020 r.

„Eucharystia nie tylko świadczy o Tym, który nas umiłował aż do końca. Eucharystia do takiej miłości wychowuje.”

                                                                Tarnów, 1987

24.05.2020 r.

„Niedzielna Eucharystia to szczególny, a zarazem konieczny sposób wpisywania ludzkiego życia i ludzkiej pracy w Boże perspektywy.”

                                                                  Gdańsk, 1987

25.05.2020 r.

„Człowiek jest sobą przez kulturę.  Naród jest sobą przez kulturę. Człowiek jest członkiem swojego narodu, uczestnicząc w dziedzictwie, jego kultury. To jest olbrzymie dziedzictwo, które zaczyna się od pierwszych słów wypowiadanych przez dziecko za matką, za rodzicami. I potem cały ten proces wychowawczy: dom, szkoła, Kościół.”

                                                                 Włocławek, 1991 

26.05.2020 r.

„Umiłowani Rodacy, (…) mamy na Jasnej Górze Matkę. Jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej.  Jest to Matka wymagająca, jak każda dobra matka jest wymagająca. Jest to jednak równocześnie Matka wspomagająca: w tym się wyraża potęga Jej macierzyńskiego Serca.”

                                                            Jasna Góra, 1983

27.05.2020 r.

„Podziały istniejące jeszcze między chrześcijanami może przezwyciężyć tylko Duch Święty. W dniu Zielonych Świąt, kiedy zstąpił On na Apostołów, przemienił ich w zdecydowanych i zjednoczonych wzajemnie świadków Chrystusa.”

                                                               Warszawa, 1987

28.05.2020 r.

” Dzień Zielonych Świąt jest dniem narodzin wiary i Kościoła poprzez  światło Ewangelii i moc Ducha Świętego… również na naszej polskiej ziemi.”

                                                                Warszawa, 1979

29.05.2020 r.

„Z maryjnej inspiracji naszego Milenium, wspartej postacią świętego Maksymiliana, musi wypływać wszystko to, co służy wolności Kościoła – i przez co Kościół ma służyć prawdziwej wolności człowieka i narodu.”

                                                  Częstochowa, 1983

30.05.2020 r.

„Na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego Krzyża na nowo (…), w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał je kiedyś św. Jan Sarkander”

                                                             Skoczów, 1995 

31.05.2020 r. 

„Kościół czuje się dzisiaj przynaglony przez swojego Mistrza do wzmożenia wysiłków ekumenicznych, aby rok 2000 zastał nas, jeśli nie zjednoczonymi całkowicie, to przynajmniej mniej podzielonymi.” 

                                                                                                                                    Skoczów, 1995

01.06.2020 r.

” Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Oby ten Dzień Międzynarodowy odnowił świadomość wielkości dziecka, odpowiedzialności za dziecko, rodzicielskiej i społecznej, oby odnowił w nas wszystkich tę miłość do dziecka, jaką objawił nam Jezus Chrystus”.

                                                                 Koszalin, 1991 

02.06.2020 r.

„Czasy dzisiejsze, jak żadne inne, domagają się kapłanów ofiarnych, prawdziwie ubogich i bezinteresownych.”

                                                                         Kielce, 1991

03.06.2020 r.

„Ci, którzy pomimo doświadczeń trwają w wierze, którzy świadczą o Chrystusie, którzy są posłuszni Duchowi Prawdy  –  budują Kościół.

                                                                      Żywiec, 1995 

04.06.2020 r.

„Całym skarbem wiary chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. Dopiero jeśli całym sercem przylgniemy do Chrystusa, nasze czynne zaangażowanie w Kościół nie będzie pustym aktywizmem.” 

                                                               Olsztyn, 1991

05.06.2020 r.

„Życzę polskim zakonnikom i zakonnicom, aby zastanawiali się nad sposobem odnowienia tej tradycyjnej klasztornej  gościnności, która polegała na otwieraniu furty przed ludźmi poszukującymi duchowej odnowy i pogłębienia.”

                                                                      Kielce, 1991

06.06.2020 r.

„Problem miejsca dla Boga w życiu człowieka i w życiu ludzkiej społeczności jest zawsze aktualny i zawsze otwarty.”

                                                     Bielsko – Biała, 1995

09.06.2020 r.

” Nie można być świadkiem Boga, jeśli się do Niego nie należy całym sercem”. 

                                                                       Kielce, 1991

10.06.2020 r.

„Nie można autentycznie głosić Ewangelii ubogim, nie zachowując właściwego dla swego powołania ubóstwa.”

                                                                  Szczecin, 1987 

11,06.2020 r.

„Życie wewnętrzne niech będzie duszą apostolstwa, a apostolstwo ze swej strony niech domaga się rzetelnego studium i pogłębionego życia duchowego.”

                                                              Szczecin, 1987 

12.06.2020 r.

„Proszę, ażebyście zawsze byli godni tej czci, którą nas, kapłanów, obdarza sam Chrystus. Żebyście byli Mu bezgranicznie wdzięczni za dar kapłaństwa i żebyście tę wdzięczność spłacali całym swoim życiem.” 

                                                                  Poznań, 1983

13.06.2020 r.

” Pielgrzymowanie człowieka, który nie tylko mówi: Panie Panie, ale który czyni wolę Ojca, prowadzi do tego królestwa niebieskiego, które Chrystus, Syn Ojca, ukazał nam jako cel ziemskiego pielgrzymowania. „

                                                          Rzeszów, 1991 

14.06.2020 r. 

” Ewangelia działa mocą Bożej atrakcji, ale ta Boża atrakcja zawsze posługuje się ludźmi.”

                                                        Jasna Góra, 1979 

15.06.2020 r.

„Powołanie zakonne – to jest kwiat Ewangelii! W miarę jak to dociera do świadomości ludzi, przede wszystkim do świadomości kobiet i dziewcząt – to niewątpliwie dociera zawsze jako działanie Ducha Świętego.”

                                                            Jasna Góra, 1979 

16.06.2020 r.

„Trzeba świeckich darzyć zaufaniem. Mają oni, jak uczy Sobór Watykański II, swoje miejsce i zadanie w wykonywaniu potrójnej misji Chrystusa w Kościele. Jest w nich wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia.”

                                                                      Lublin, 1987

17.06.2020 r.

„To czyńcie. Chrystus Pan nie mówi tylko: głoście, opowiadajcie – mówi czyńcie. I to słowo jest decydujące. Kapłaństwo jest sakramentem czynu. Jest sakramentem Chrystusowego, zbawczego, odkupieńczego czynu, który w Wieczerniku został oddany w ręce Apostołów.” 

                                                                    Tarnów, 1987

18.06.2020 r.

„Aby być wychowawcą sumień, aby prowadzić innych, aby pomagać im dźwigać się z grzechów, nałogów, aby dźwigać lud upadający, sami musimy być zawsze gotowi stanąć w obliczu Boga i  wobec osądu sumienia każdego człowieka (por. 2 Kor 4, 2).”

                                                                      Lublin, 1987

19.06.2020 r.

” Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. Iść przed siebie – to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy… Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu.”

                                                                 Kraków, 1979 

20.06.2020 r.

„Oby Polska cieszyła się stale Waszym ewangelicznym świadectwem. Oby nigdy nie zabrakło tych serc gorących, tych dusz radykalnych ewangelicznym radykalizmem, które przybliżają Chrystusa bliźnim, które  przybliżają Miłość bliźnim! „

                                                              Jasna Góra, 1979

21.06.2020 r.

„Służcie! Służba jest zasadniczym wyrazem tej miłości, którą Chrystus nas umiłował.”

                                                             Tarnów, 1987

22.06.2020 r.

” Jestem przekonany, że trudniejsza jest droga  powołań zakonnych    żeńskich  w naszej      rzeczywistości, aniżeli droga powołań kapłańskich. (…) Ta droga jest trudniejsza, ale jest możliwa i nieodzowna.” 

                                                                    Jasna Góra, 1979

Zobacz jutro , cdn. myśli na każdy dzień