Intencje od 17 do 24 stycznia 2021 r.

INTENCJE MSZALNE  17. 01. – 24. 01. 2021 r.

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2021   
07:30 +Stanisława, Leon, Czesława, Stanisław Kosiniec i zmarłych z rodziny Kosińców, Kuchtów, Kusiów, Malinowskich
09:30 +Wacława Stępień (od Danuty Lisowskiej)
10:45 +Michał Międzik 10 r., ś. ( od córki z rodziną)
12:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, potrzebne łaski dla Agnieszki z okazji urodzin i Bożą pomoc w wychowaniu córki
17:00 O łaskę wypełnienia woli Bożej w życiu Lucjana Grochowskiego i za jego rodzinę
PONIEDZIAŁEK  –  18. 01. 2021  
07:30

1. +Magdalena Kasprzak (od Dyrekcji i Pracowników Sz., P.  nr 19)

2.   O łaskę wypełnienia woli Bożej w życiu Lucjana Grochowskiego i  za jego rodzinę

   18:00

1.      +Wacława Stępień ( od rodziny Woźniaków z Radomska)

2.      Za Parafian

WTOREK  –  19. 01. 2021  Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa
07:30

1.      +Krzysztof Janas (od zak ladu pogrzebowego Memoria)

2.      +Arkadiusz Sękowski ( od Romualdy i Jarosława Jankowskich)

18:00

1. +Magdalena Kasprzak ( od Ewy Lach z rodziną)

2.  Za Parafian

ŚRODA  –  20. 01. 2021   
07:30

1. +Magdalena Kasprzak ( od pracowników Publicznej Szkoły S. Zmartwychwstanek)

2. +Arkadiusz Sękowski ( od koleżanek Mamy z Woj. Ośrodka Metodycznego w Cz-wie)

18:00

 

 

NOWENNA:O błog., Boże, przymnożenie wiary,nadziei i miłości dla Radosława i jego rodziców i Bartłomieja, O Boże błog., potrzebne łaski dla Pauliny,O Boże błog., dla Romana Sokołowskiego w 37 r., ur., +Irena Stanisław Boral,+Helena Fydrysiak,+Andrzej Lojtek,+Krystyna,Czesław Jędrasiak, +Irenuesz Motyl z ok., ur. (od żony,dzieci i wnuków) +s.Magdalena Ślusarska, +s. Zuzanna Żyła, +s. Zofia Pajor, +Maria Pietras, +Jerzy Sztuka, +Jarosław Maruszczyk, +Janina Stępień(up)

2.Za Parafian

CZWARTEK  – 21. 01. 2021 Św. Agnieszki, Dziewicy i Meczęnnicy
07:30

1.  +Magdalena Kasprzak ( od koleżanek z Sz. P., nr 19)

2.  +Andrzej Fikier  (od Aliny i Jakuba Budzowskich))

18:00

1. +Krzysztof Janas ( od żony z synem)

2. Za Parafian

PIĄTEK  –  22. 01. 2021
07:30

1.+Stefania Pietrzyk (od córki Urszuli z mężem oi od wnuków Wojtka i Sławka z rodzinami)

2.+Andrzej Fikier  (od Alicji i Marka Sosnowskich)

18:00

1.+Magdalena Kasprzak (od Elżbiety Opara)

2. Za Parafian

SOBOTA  – 23. 01. 2021
07:30

1.+Arkadiusz Sękowski ( od kuzynki Iwony z rodziną)

2. O zbawienie wieczne dla Osoby Panu Bogu wiadomej)

    18:00

1.+Magdalena Kasprzak (od Justyny i Jacka Pawelak z córkami)

2. Za Parafian

III NIEDZIELA ZWYKŁA –  24.01.2021
07:30 +Andrzej Słoniewski (od żony z dziećmi i rodzinami)
09:30 +Stanisław Haras (od żony)
10:45

1.+Agnieszka, Franciszka,Stanisława, Stanisław Radziejowscy +Jan Symonides

2. +Irena Tadeusz Batorscy

12:00 +Andrzej Fikier ( od wnuczki Julii)
17:00 +Józefa Knysak 13 r. ś.,  +Alfred Knysak 23 r. ś.(od córki)