OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 32 Niedziela Zwykła – 12.11.2023 r.

  1. Dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym.
  2. Katechezy Drogi Neokatechumenalnej w naszym kościele w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.
  3. Przyjmujemy na wypominki roczne, są one nie tylko wyrazem naszej pamięci o zmarłych, ale przede wszystkim nasza modlitwą w ich intencji. Każda Niedziela godz.10.30.
  4. W piątek Oaza młodzieżowa o godz. 19.00.
  5. W sobotę o godz. 9.00 OAZA Dzieci Bożych.
  6. W sobotę o godz. 7.30 Msza św. w kościele Pana Jezusa Konającego przy Rynku Wieluńskim. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30 do godz. 18.00.
  7. Za tydzień zbiórka do puszek dla dzieci – na św. Mikołaja.
  8. Tygodnik Niedziela. Kwartalnik.
  9. Módlmy się za zmarłą w minionym tygodniu ś.p. Marię Ciszewską