JPII 15 rocznica śmierci

Dzisiaj wspominamy 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Jako papież przeżywał ze swoim narodem najtrudniejsze chwile. Boleśnie przeżywał z nami stan wojenny. Jest z nami i dzisiaj, gdy przeżywamy stan epidemii w tym Wielkim Poście.
Mówił do nas takie słowa:
„Liturgiczny czas Wielkiego Postu Jest dany nam w Kościele i przez Kościół po to, ażeby nas oczyścić z resztek egoizmu i przesadnego przywiązania do dóbr materialnych lub innych, które nas oddala od tych, którzy mają do nas prawo. (…) Pozwólcie więc, by przeniknął was duch pokuty i nawrócenia, który jest duchem miłości i dzielenia się; na wzór Chrystusa uczyńcie swoimi bliźnimi tych którzy zostali ograbieni i poranieni, tych których świat nie zauważa lub odrzuca.”
(JPII 24.02.82)
Tak jak wtedy modlił się za nas, troszczył się o nas, tak dzisiaj wstawia się za nami przed Miłosiernym Bogiem. Codziennie prośmy o jego wstawiennictwo w tym trudnym czasie.
MODLITWA O WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA PAWŁA II:
Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie (wymienić intencję) wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twojej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Chwała ojcu.
Dzisiaj o godzinie 21:00 Apel Jasnogórski (transmisja poprzez media katolickie: TvTrwam i kanał Jasna Góra Online YouTube)
W godzinie śmierci Jana Pawła II o 21:37 modlimy się przez Jego wstawiennictwo i wystawiamy zapaloną świecę w oknie.