Kolęda na zaproszenia – od 17 stycznia 2021 r.

Wzór zaproszenia

WIZYTA DUSZPASTERSKA A. D. 2021

Jako parafianie wspólnoty pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Sikorskiego 85, 42- 202 Częstochowa) zapraszamy naszych duszpasterzy na wizytę kanoniczną tzw. „kolęde”. Nazwa ulicy …………………..…………………..……. Nr ………………………….. Nazwisko Rodziny ……………………………………….…………………………….. Nr tel.: ……………………………………………….. ……………………………………

………………………………………………………………………………..podpis

I N F O R M A C J E

Zaproszenie na „kolędę” według uznania można składać:

– w zakrystii;

– w kancelarii w godzinach urzędowania;

– do skrzynki pocztowej przy głównych drzwiach budynku plebanii;

– zgłaszać telefonicznie pod nr: 601- 516- 976

U W A G A ! W przypadku choroby domowników (covid) prosimy o odwołanie wizyty. W przypadku niemożliwości składania odwiedzin duszpasterskich ze strony kapłanów „kolęda” zostanie odwołana.