OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO -4.04.2021

OBRZĘD ŚNIADANIA WIELKANOCNEGO
W Niedzielę Wielkanocną po Mszy św. rezurekcyjnej gromadzimy się wszyscy
na uroczystym śniadaniu przy odświętnym stole, przybranym gałązkami, baziami
wierzbowymi, zieloną pszenicą, rzeżuchą albo bukszpanem, które symbolizują
nowe życie otrzymane na Chrzcie św. Na środku stołu umieszczamy paschał
rodzinny, baranka wielkanocnego oraz „święcone”.
Spożywanie pokarmów winna poprzedzić wspólna modlitwa o Boże
błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego dla naszego papieża Franciszka,
o łaskę nawrócenia dla niewierzących, o pokój na ziemi, o pociechę dla
cierpiących i samotnych.
Zapalając paschał rodzinny, głowa rodziny podnosi go, mówiąc:
Ojciec: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.
Ojciec:
Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście
świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę
nam wszystkim tu obecnym, aby pokój i radość zagościły w naszych sercach.
Życzę, byśmy wszyscy byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w
dzisiejszym świecie i gdziekolwiek będziemy, byśmy oznajmiali, że Pan
rzeczywiście zmartwychwstał. Ogarnijmy myślą i sercem wszystkich naszych
krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, ogarnijmy cały świat i prośmy:
Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…
Modlitwa przed posiłkiem
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie, Jezu Chryste, który po swoim
z zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Panie, bądź z
nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary i dzisiaj w braciach
przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas kiedyś jako współbiesiadników w
swoim królestwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.
Modlitwa po posiłku
P: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.
Módlmy się.
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś
nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie,
które Chrystus nam wysłużył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim
miłosierdziu nam udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W. Amen.