Pilne! Piątek w Oktawie Wielkanocy – 17.04.2020 r.

Dzisiaj nie ma postu. Chrystus Zmartwychwstał, radujmy się, Alleluja!